EXPEDIEREA PRODUSELOR
Site-ul nostru poate expedia comanda dumneavoastră la orice adresă din Romania şi de pe glob.

COSTURILE DE TRANSPORT
Va rugam sa țineți cont că, pentru toate produsele livrate de noi, taxele de transport sunt calculate in funcție de greutatea, gabaritul şi dimensiunea pachetului.

PREȚUL FINAL

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului (produselor) si cheltuielile de transport.

TERMENUL DE LIVRARE

Compania noastră estimează data expedierii si termenul de livrare 10 zile lucrătoare în funcție de disponibilitatea produselor comandate si a opțiunii de transport alese. Odată ce ați lansat comanda vi se vor comunica aceste detalii.

POLITICA DE RETURURI

Reclamațiile se transmit de către client  in maxim 24 ore de la data livrării ( 1 zile lucrătoare).

Reclamația va fi însoțita de nr de comanda sau numele destinatarului, motivul reclamației, cauzele presupuse a fi condus la reclamație, pretențiile clientului.
Ne puteți expedia  produsul (produsele) cumpărat (cumpărate) si achitat (achitate) in termen de 1 zile lucrătoare de la primirea acestuia (acestora), in următoarele situații:

 • Produsul este deteriorat sau defect si a fost semnalat in reclamație;
 • Ați primit alt produs decât cel comandat;
 • Diferența dintre imaginea produselor din magazin si cel primit de dumneavoastră este evidenta si se dovedește (inclusiv diferența de culori dar nu si cea de nuanța).

Pentru motivele arătate mai sus aveți la alegerea doua opțiuni:
1. Vom înlocui produsul deteriorat, caz in care nu va mai trebui sa achitați dumneavoastră contravaloarea transportului. Va rugam sa verificați conținutul pachetului primit in prezenta agentului transportatorului. Daca produsul este deteriorat, va rugam sa menționați acest fapt pe formularul de transport si sa reclamați imediat acest fapt la serviciul nostru de produse deteriorate telefon 0766498062. Daca pachetul ajunge la dumneavoastră deteriorat, va rugam sa refuzați primirea acestuia. In caz contrar, orice reclamație ulterioara este nula.
2. Veți primi integral suma pe care ați cheltuit-o, inclusiv taxele de manipulare, expediere si transport. Veți primi prin e-mail sau telefonic instrucțiuni cu privire la punerea in practica a opțiunii alese.

In oricare din situații produsele trebuise ambalate in același mod cum s-au primit.

RETURNAREA PRODUSULUI - PENTRU SITUAȚII DIFERITE DE LA CAPITOLUL "POLITICA DE RETURURI"

 • Produsul trebuie returnat, pe cat posibil, in ambalajul original.
 • Costurile transportului la retur nu se înapoiază. Vom accepta numai pachetele care au taxe de transport preplătite.
 • Returnarea banilor se face prin virament bancar intra-un cont bancar al cărui nr IBAN ni-l veți furniza.

Produsul nu se despăgubește daca:

 • A fost utilizat in timpul evenimentului;
 • Produsul nou trimis la retur nu a fost împachetat corespunzător, neglijent, ambalarea a cauzat deteriorarea lui pe perioada transportului.

Pentru a evita situațiile de retur, la livrarea prin curierat aveți posibilitatea sa verificați produsele înainte sa le achitați.
 
CONDIȚII DE UTILIZARE
 
Daca vizitați magazinul nostru virtual, folosiți sau veți folosi serviciile furnizate de noi, înseamnă ca acceptați condițiile de mai jos. Va rugam sa le citiți cu atenție.
 
CONFIDENȚIALITATEA

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru SC LUCDAV & NICO SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Regulamentul general U.E. privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online, precum și unul sau mai mulți factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menționate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informație sau prin corelare cu orice altă informație aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.

În conformitate cu obligațiile noastre de a vă informa cu privire la orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoștință următoarele:

2. Cine este SC LUCDAV & NICO SRL

SC LUCDAV & NICO SRL este persoană juridică română,  cu sediul social in Jud.Satu Mare,Loc. Solduba, Nr. 44,  inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J30/1540/2007 având Codul de identificare fiscala 22813640

3. Ce date personale sunt prelucrate de către SC LUCDAV & NICO SRL?

SC LUCDAV & NICO SRL poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresă
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Detalii de facturare si plata
 • Identificatori online
 • Copii ale documentelor care conțin oricare dintre datele de mai sus.

4. Cum gestionează SC LUCDAV & NICO SRL dumneavoastră cu caracter personal?

SC LUCDAV & NICO SRL respectă obligațiile care îi revin în temeiul legislației naționale şi al GDPR prin acțiuni precum:

 • Actualizarea datelor cu caracter personal
 • Stocarea şi distrugerea acestora în siguranță
 • Evitarea colectării sau păstrarea unor cantități excesive de date
 • Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 • Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.

5. În ce scopuri vă poate prelucra SC LUCDAV & NICO SRL datele cu caracter personal?

SC LUCDAV & NICO SRL poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Livrarea produselor comandate
 • Emitere documente transport produse comandate
 • Emitere si prelucrare documente conform legislației in vigoare
 • Furnizarea de informații
 • Rezolvarea solicitărilor clienților
 • Rezolvarea revendicărilor şi a petițiilor
 • Respectarea obligațiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile în vigoare

6. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepția cazului în care sunteți supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.

Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitate – aveți dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date.

Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții faţa de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea in scopuri ce țin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.

7. Cum ne puteți contacta?

Ne puteți contacta in orice moment responsabilul SC LUCDAV & NICO SRL cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: ionel@producatorlumanari.ro in atenția responsabilului cu protecția datelor personale sau
 • prin poștă sau curier la adresa: SC LUCDAV & NICO SRL ,Loc. Solduba, Nr. 44, Jud. Satu Mare Cod 321654 mențiunea atenția Responsabilului SC LUCDAV & NICO SRL cu protecția datelor.

COMUNICAȚII ELECTRONICE

Atunci când vizitați magazinul nostru sau când ne trimiteți un E-Mail, înseamnă ca Dumneavoastră comunicați cu noi electronic. In acest sens consimțiți:

 • sa primiți in același mod de la noi mesajele;
 • sa fiți de acord cu mesajele postate de noi pe magazinul nostru;
 • ca toate înțelegerile, mesajele, notele sau alte comunicări pe care noi le trimitem electronic satisfac toate cerințele legale pe care le implica acest tip de comunicare.

DREPTURI DE AUTOR

Conținutul acestui website (text, grafica, logo, iconari, imagini) sunt proprietatea magazinului nostru si cad sub incidenta dreptului de autor prevăzut de legea romana.

ACCESUL IN WEBSITE

Magazinul nostru va oferă dreptul limitat de a accesa si folosi in scop personal acest website. Limitarea se impune in cazul descărcării si stocării (altfel decât in cache) sau modificării, in întregime sau parțial, a conținutului acestui website, in situația in care nu exista un accept scris din partea noastră.

Nu este permisa revânzarea sau folosirea in scop comercial a acestui website, a produselor, categoriilor sau preturilor, parțial sau in întregime, fără consimțământul nostru scris;

Acest website, in totalitatea lui sau parțial, nu poate fi reprodus, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat in vreun alt fel pentru un scop comercial fără consimțământul nostru scris; Nu este permisa utilizarea in framee-uri a mărcilor, logo-urilor sau altor informații specifice magazinului nostru (inclusiv imagini, text, design, formularistica) fără consimțământul nostru scris; Nu este permisa utilizarea meta-târgurilor sau a altui text ascuns care sa conțină numele site-ului nostru sau alte mărci înregistrate din acest website fără consimțământul nostru scris;

Este permisa, cu drept de revocare si neexclusiv, crearea hyperlink-urilor către pagina principala a site-ului nostru atât timp cat acel link nu denigrează sau pune într-o lumina nefavorabila magazinul nostru, partenerii săi sau produsele incluse in magazin.

IMPRESII, COMENTARII, COMUNICĂRI DIVERSE

Vizitatorii pot trimite impresii, comentarii, sugestii, idei, întrebări sau alte informații direct prin e-mail la adresa ionel@producatorlumanari.ro sau la rubrica contact de pe site-ul nostru, atât timp cat conținutul lor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, atentând la pudoare sau la drepturile de proprietate intelectuala sau aducând injurii unui terț. De asemenea, nu trebuie sa constituie sau sa conțină viruși, campanii politice sau orice forma de spam.

RISCUL DE PIERDERE

Toate produsele cumpărate de la magazinul nostru virtual intra sub incidenta unui contract de transport. Ne asumam riscul pentru pierderea unui colet urmând sa retrimitem un nou produs (produse) cat mai repede posibil. Având document justificativ in acest sens nu ne puteți cere despăgubiri cu titlu de daune, interese etc


DESCRIEREA PRODUSELOR

Echipa noastră încearcă sa va prezinte cat mai detaliat si corect produsele prezente pe website. Daca un produs oferit de magazinul nostru nu corespunde descrierii sau este trimis eronat, singura posibilitate de remediere a situației este de returnare a produsului nefolosit. Pentru mai multe detalii verificați si pagina care conține condițiile de returnare in link-lu Expediere si retururi.

In concordanta cu legile aplicabile in Romania, magazinul nostru declina orice răspundere privind garanțiile directe sau indirecte, inclusiv - dar nu limitat numai la - caracterul comercial al produselor. Nu garantam ca acest website, serverul gazda sau e-mail-urile trimise de noi nu conțin viruși sau alte elemente dăunătoare.

Magazinul nostru nu poate fi făcut răspunzător pentru orice paguba de orice fel produsa de utilizarea acestui website, inclusiv - dar nu limitat la pagubele directe, indirecte, accidentale sau ca si consecințe.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Proprietarii magazinului virtual vor face tot posibilul ca toate neînțelegerile privind orice tip de disputa intre aceștia si terți sa fie rezolvate pe cale amiabila de către reprezentanții lor. In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, soluționarea litigiilor va reveni instanței judecătorești competente din Romania.

POLITICILE NOASTRE, MODIFICĂRI

Va rugam sa citit cu atenție termenii si condițiile impuse noi pentru a evita orice neînțelegeri si pentru a avea o colaborare bazata pe încredere  si o buna comunicare, aceste termene si condiții condiționează vizita Dumneavoastră pe acest site. Ne rezervam dreptul de a face in orice moment modificări in magazin, la politicile firmei (indiferent care sunt acestea) precum si in aceste condiții de vizitare si utilizare ale magazinului virtual.